DEZVOLTARE, PARTICIPARE SI IMPLICARE

OBIECTIVUL PROIECTULUI

Obiectivul general vizeaza introducerea unui sistem, respectiv a unui standard comun, care asigura optimizarea proceselor orientate catre cetateni, în vederea cresterii calitative a actului administrativ si a politicilor publice pentru dezvoltarea locala, contribuind astfel la cresterea nivelului de implicare si participare al cetatenilor in procesele decizionale in comuna Ceamurlia de Jos.

Obiectivul Specific 1. Cresterea capacitatii societatii civile (ONG-uri si parteneri sociali) de a se implica in formularea si promovarea dezvoltarii la nivel local prin includerea in cursuri de formare profesionala a 40 de cetateni din comuna Ceamurlia de Jos.

Cursurile organizate vor aborda tematici specifice dezvoltarii locale respectiv: modalitatea de organizare a administratiei publice locale, definitia si caracteristicile politicilor de dezvoltare locala, actorii dezvoltarii locale, rolul actorilor in sprijinirea si promovarea dezvoltarii locale, finantarea proceselor de dezvoltarea locala, promovarea, dialogul si planificarea proceselor de dezvoltare locala, integrarea actorilor interesati in managementul, controlul si evaluarea proceselor de dezvoltare locala. Obiectivul vizeaza asigurarea suportului informational dar si crearea de competente specifice dezvoltarii locale contribuind astfel la cresterea calitatii procesului de consultare si de implicare in relatia cu UAT-ul care deserveste comunitatea. Obiectivul este in deplina armonie cu SCAP si cu OS 1.1. din cadrul POCA. Cursurile de formare profesionala reprezinta o contributie clara si directa la cresterea calitatii actului adiministrativ din administratia publica locala deoarece cetatenii si actorii interesati vor beneficia de cunostinte care vor contribui la cresterea calitativa a consultarilor si a politicilor publice care vizeaza dezvoltarea locala. Informatiile si competentele de care beneficiaza grupul tinta sunt imperativ necesare transferarii oportunitatilor strategice si de finantare in politicile publice de dezvoltare locala de care comunitatea Ceamurlia de Jos poate beneficia.

Obiectivul Specific 2. Cresterea calitatii administratiei publice in Ceamurlia de Jos prin dezvoltarea unui mecanism comun de consultare si integrare a cetatenilor in procesul decizional, mecanism care va integra un set de proceduri standard specifice, un instrument IT de tip platforma online precum si minim 5 parteneriate care vor functiona cel putin 6 luni de la finalizarea proiectului.

Obiectivul vizeaza crearea cadrului specific de consultare intre UAT local si cetateni care va integra un set de proceduri care reglementeaza modalitatea de organizare si desfasurare a consultarii. Mecanismului realizat va tine cont de specificitatea judetului Tulcea astfel ca va integra un instrument de consultare de tip platforma online care va asigura un proces de consultare desfasurat în regim online. Obiectivul contribuie la implementarea SCAP deoarece vizeaza dezvoltarea de mecanisme si standarde comune. Obiectivul se identifica cu obiectivul specific 2.1 de la nivelul POCA in sensul in care contribuie la consolidarea parteneriatului cu cetatenii respectiv la cresterea calitatii administratiei publice locale si orientarea politicilor publice si proceselor decizionale catre cetateni. Mecanismul si standardele comune realizate vor fi integrate in activitatea de baza a UAT Ceamurlia de Jos astfel ca rezultatele proiectului beneficiaza de principiul abordarii integratoare. De asemenea, instrumentele de dezvoltarea realizate vor fi utilizate de catre UAT Ceamurlia de jos in procesele de consultare cu cetatenii. Mecanismul de consultare respectiv platforma online realizata va contribui la cresterea calitatii administratiei publice locale din Ceamurlia de Jos deoarece va orienta procesele decizionale si politicile publice catre cetateni.

REZULTATE ASTEPTATE

Capacitate crescuta a ONG-urilor si partenerilor sociali de a se implica în formularea si promovarea dezvoltarii la nivel local atins prin:

  • Rezultat proiect 1 – 40 participanti instruiti la un curs de formare profesionala in vederea cresterii capacitatii in formularea si promovarea dezvoltarii la nivel local.
  • Rezultat proiect 2 – Set de standarde si proceduri de comune de consultare ce optimizeaza procesele orientate catre beneficiari în concordanta cu SCAP.
  • Rezultat proiect 3 – O platforma pentru dezbatere, transparentizare si implicare a cetatenilor in procesul decizional si in procesele de dezvoltare locala.
  • Rezultat proiect 4 – 4 seminarii de consultare promovare si susþinere a dezvoltarii care implica mecanismul si instrumentele realizate
  • Rezultat proiect 5 – 5 parteneriate incheiate intre autoritatea publica locala si ONG-uri implicate in sustinerea si promovarea dezvoltarii la nivel local realizate.

BENEFICIAR

Proiectul este implementat de Asociatia Ai Incredre in calitate de Beneficiar.

VALOAREA PROIECTULUI

Valoarea Totala a Proiectului este de 411.114 lei, din care 342.457,97 lei (83,3%) valoarea eligibilă nerambursabilă din FSE, 60.433,75 (14,7%) Valoarea eligibilă nerambursabilă din bugetul național si 8222.28 lei (2%) valoarea cofinatarii private.

PERIOADA DE IMPLEMENTARE

14.07.2022 – 13.09.2023.

 

 

Continutul acestei pagini web nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene. Întreaga responsabilitate asupra corectitudinii și coerenței informațiilor prezentate revine inițiatorilor paginii web.

Mecanismul de consultare cu cetatenii

Rezultate

METODOLOGIA DE SELECTIE A GRUPULUI TINTA

Procedura selectie GT

 

SUPORT DE CURS

 

Suport curs Dezvoltare locala participativa

 

PRINCIPIILE MECANISMULUI DE CONSULTARE PUBLICA

 

Principiile mecanismului de consultare publica (2) 

 

ARHITECTURA MECANISMULUI DE CONSULTARE PUBLICA

 

Arhitectura mecanismului de consultare publica (1)