Rezultate – Proiect POCA – “Implicare, colaborare şi sprijin reciproc pentru un viitor mai bun al tinerilor !”

Asociaţia AI INCREDERE, în calitate de beneficiar, anunţă finalizarea implementării Proiectului “Implicare, colaborare şi sprijin reciproc pentru un viitor mai bun al tinerilor !” .

Proiectul a fost co-finanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capacitate Administrativă POCA/111/1/1/ Dezvoltarea şi introducerea de sisteme şi standarde comune în administraţia publică ce optimizează procesele decizionale orientate către cetăţeni şi mediul de afaceri în concordanţă cu SCAP, Axa prioritară 1: Administraţie publică şi sistem judiciar eficiente, Componenta 1-CP2/2017 – Creşterea capacităţii ONG-urilor şi a partenerilor sociali de a formula  politici publice alternative.

Proiectul, cu acoperire naţională, s-a implementat pe o perioadă de 16 luni, respectiv 13.06.2018-12.10.2019 şi are o valoare totală de 1.028.365,19 lei, din care asistenţă financiară nerambursabilă 941.324,49 lei, iar contribuţia beneficiarului este de 87.040,70 lei .

Obiectivul general al proiectului / Scopul proiectului

Creşterea capacităţii ONG-urilor şi a partenerilor sociali de a se implica în formularea şi promovarea de propuneri alternative la politicile publice iniţiate de Guvern, în domeniul ocupării tinerilor prin comunicare, colaborare şi sprijin reciproc.

 

Obiectivele specifice ale proiectului

  1. Instruirea unui număr de 100 de persoane prin cursurile de Delegat Sindical – Cod COR 111411.
  2. Elaborarea unei Politici publice alternative la politicile publice iniţiate de Guvern în domeniul ocupării tinerilor şi al tranziţiei acestora de la şcoală la viaţa activă. Politica publică alternativă va încerca să rezolve o serie de probleme identificate prin dezbateri şi analiză asupra legislaţiei în vigoare.
  3. Realizarea unui mecanism de Monitorizare, dezvoltare de politici alternative la cele iniţiate de Guvern, colaborare, susţinere reciprocă, Hub-ul Online al ONG-urilor şi ai partenerilor sociali.

Rezultatele atinse  ale proiectului :

  1. 101 Persoane din ONG – uri şi parteneri sociali instruite in domeniul Delegat sindical – Cod Cor   – 111411 ;
  2. 6 seminarii de dezbatere la nivel national in urmatoarele judete: Brasov, Bucuresti, Constanta, Cluj, Craiova si Iasi;
  3. Un instrument independent de monitorizare a politicilor publice “Hub Online al ONG – urilor şi al partenerilor sociali “ – www.onhub.ro ;
  4. 3 propuneri de poltici publice alternative in domeniul “Ocuparea tinerilor şi tranziţia de la şcoală la viaţa activă” ;

Grupul ţintă al proiectului a fost format din 101 persoane, persoane care fac parte din urmatoarele categorii : lideri de nucleu, lideri de sindicat, lideri ai organizaţiilor de tineret din cadrul sindicatelor active la nivel naţional, lideri ai ONG – urilor.

Persoană de contact:

VISTERINEANU BOGDAN – Asociaţia AI INCREDERE  ; Telefon: 0752 149 797

logo ai incredere

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin

Programul Operaţional Capacitate Administrativă 2014 – 2020