SOLIDAR – Parteneri la Succes!

OBIECTIVE

Obiectiv general

Obiectivul general al proiectului constă în înființarea a 13 întreprinderi sociale și consolidarea capacității celor 13 întreprinderi de economie socială de a funcționa într-o manieră auto-sustenabilă, pentru facilitarea accesului la ocuparea forței de muncă pentru 53 persoane, pe parcursul a 32 luni și promovarea antreprenoriatului social și a integrării vocaționale în întreprinderile sociale și economia socială din Regiunile Centru si Sud-Est, în judetele Brașov, Constanța și Tulcea.

Obiectiv specific 1

Consolidarea și dezvoltarea abilităților, cunoștințelor, creșterea capacității de ocupare si de dezvoltare a unei activități independente pentru 102 persoane care doresc să înființeze întreprinderi sociale din regiunile Centru si Sud-Est, în vederea promovării unor activități și servicii generatoare de venit care să asigure integrarea/ reintegrarea activă și participativă a acestora pe piața muncii, în structurile de economie socială.

Obiectiv specific 2

Asigurarea demarării și funcționării întreprinderilor prin implementarea planurilor de afaceri și înființarea a 13 întreprinderi sociale, coroborat cu angajarea a 53 persoane în cadrul acestor structuri și dobândirea statutului de Întreprindere socială.

A1. SPRIJIN PENTRU ÎNFIINȚAREA DE NOI ÎNTREPRINDERI SOCIALE

A1.1 Informarea publicului cu privire la acțiunile derulate în cadrul proiectului 15.07.2019-15.01.2020

A1.2 Selectarea grupului țintă ce va participa la acțiunile de sprijin organizate 15.07.2019- 15.01.2020

A1.3 Derularea unui program de formare antreprenorială specifică  15.09.2019-   15.02.2020

A1.4 Alte activități de sprijin oferite în vederea înființării de întreprinderi sociale 15.12.2019-15.02.2020

A1.5 Selectarea planurilor de afaceri ce vor fi finanțate în cadrul proiectului 15.11.2019- 15.03.2020


A2. SPRIJIN PENTRU ÎNFIINȚAREA DE NOI ÎNTREPRINDERI SOCIALE

A2.1 Furnizarea serviciilor personalizate de consiliere ulterior finalizării procesului de selecție a planurilor de afaceri 15.03.2020 -14.03.2022

A2.2Asigurarea înființării și demarării funcționării întreprinderilor ce vor implementa planurile de afaceri cu ajutor de minimis în cadrul proiectului 15.03.2020 -15.07.2020

A2.3 Decontarea de către administratorul schemei pentru entitățile economiei sociale a sumelor aferente implementării planurilor de afaceri selectate în cadrul proiectului 15.03.2020 -15.09.2021

A2.4 Monitorizarea funcționării și dezvoltării afacerilor finanțate 15.03.2020- 14.03.2022


A3. MANAGEMENTUL PROIECTULUI – SPRIJIN PENTRU ÎNFIINȚAREA DE NOI ÎNTREPRINDERI SOCIALE

A3.1 Management – Coordonare 15.07.2019-14.03.2022

A3.2 Monitorizare și Sustenabilitate  15.07.2019-14.03.2022

A4. ACTIVITĂȚI INDIRECTE 15.07.2019-14.03.2022